Det här med beteendevetenskap.

Många har undrat över det här med beteendevetenskap. Vad det mer exakt innebär och vad jag kan (tänka mig att) jobba med efter min examen. Jag brukar vara emot wikipedia men fann en ypperligt bra definition av beteendevetenskap där:

Beteendevetenskap är en samlande beteckning för de vetenskaper  som sysslar med att iaktta och vetenskapligt studera människans beteende (i förekommande fall med hjälp av studier på djur) från olika perspektiv. Vid många högskolor i Sverige kan man idag läsa utbildningar i beteendevetenskap, som ofta är tänkta att leda fram till en examen i form av en fil.kand. eller en fil. mag. i något huvudämne. Grundutbildningen i beteendevetenskap täcker typiskt in ämnena  psykologi, sociologi och pedagogik, och något av dessa ämnen brukar utgöra huvudämne i en beteendevetenskaplig examen. En beteendevetenskaplig utbildning lämpar sig väl till att arbeta med människor. Det kan vara i syfte att vägleda, rådgiva, informera, hjälpa, stötta, coacha, lyfta, styra.”

Min examen kommer inrikta sig på det psykologiska området men involverar även pedagogik. Och kanske kan komma att inkludera lite sociologi?

This entry was posted in Skola. Bookmark the permalink.

Comments are closed.