Att (äntligen!) få lägga ihop 1+1..!

Som ni vet är jag student..pluggar och står i ;) Det jag har upptäckt under denna termin är att jag äntligen kan lägga ihop den kunskap jag besitter genom att dra paralleller samt ”återanvända” kunskap jag tidigare tagit till mig. 1+1. Lovely!

This entry was posted in Skola. Bookmark the permalink.

Comments are closed.